DESCRIERE SI REZULTATE ESTIMATE

 

  • Producerea de energie pe baza de combustibili fosili reprezinta unul din cei mai mari contributori la emisiile de gaze cu efect de sera.

 

  • Celulele de combustie solide oxid (SOFCs) oferă un potential mare pentru cresterea eficientei de generare a energiei electrice cu beneficii de mediu suplimentare. Tehnologia SOFC este în prezent în curs de dezvoltare. In general astfel de pile de combsutie opereaza la temperaturi inalte (aproximativ 100 oC) ceea ce presupune costuri mari de fabricatie si durata de viata scurta. Scaderea temperaturilor de operare prin gasirea de noi materiale constituie o provocare in domeniu

.

  • Obiectivul acestui proiect il constituie sinteza de materiale si dezvoltarea de ansambluri anod/electrolit/catod care sa conduca la cresterea performatelor pilelor de temperatura intermediara.

 

  • In cadrul acestui proiect vor fi dezvoltate prin metode noi sinteza noi sisteme chimice pe baza de retele nanocristaline si arhitecturi poroase (cu structuri, texturi si morofologii dirijate din procesul de sinteza).

 

  • O investigare exhaustiva a materialelor anodice, catodice si a filmelor subtiri de electrolit depuse prin abaltie laser asistata/neasistata de radiofrecventa va fi efectuata.

 

  • De asmenea vor fi investigate proprietatile catalitice si electrochimice ale materialelor obtinute cu scopul de a gasi compozitia, structura, chimia optima corespunzatoare pentru gasirea optimului fiecarei componente (anod, electrolit, catod) precum a si a conditiilor optime de operare la temperaturi intermediare (600-800 oC).

 

 

  • Mai multe proceduri de depunere a filmelor subtiri de electrolit prin metode fizice (abaltie laser) si a straturilor catodice prin metode chimice (screen-printing) vor fi abordate. Ansamblurile de tip Anod/Electrolit/Catod for evaluate din punct de vedere al performantelor pilelor in conditii reale de lucru. Acestea vor folosi biogazul ca si combustibil si se vor efectua teste pe intervale largi de timp pentru testarea functionarii pe timp indelungat.