Centrul de Transfer TehnologicCTT-ICF este o entitate în cadrul Institutului de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu" a cărei activitate constă în stimularea inovării și transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite.

Domenii de activitate:

Rolul CTT-ICF este de a stimula colaborarea ICF cu alte entităţi (universități, institute de cercetare și IMM-uri) în vederea facilitării schimbului de experiență şi de a prelua rezultatele valorificabile obţinute în urma activităţilor CDI întreprinse de către cercetatorii din ICF și a le transpune în aplicații practice, generatoare de plus valoare economică și științifică.

Obiectivul general al CTT-ICF îl reprezintă facilitarea transferului tehnologic către mediul de afaceri, activitatea de transfer tehnologic fiind secondată de activități specifice de suport.Obiective specifice:Servicii:

In vederea îndeplinirii obiectivelor sale, CTT-ICF ofera urmatoarele servicii:


Echipa CTT-ICF:Contact