Colocviul de admitere la doctorat în anul universitar 2024 - 2025


Colocviul de admitere la doctorat în anul 2024 se organizează pentru ocuparea locurilor cu şi fără stipendiu,
aprobate de Consiliul Ştiinţific SCOSAAR şi de Prezidiul Academiei Române