Colocviul de admitere la doctorat în anul universitar 2023 - 2024


Colocviul de admitere la doctorat în anul 2023 se organizează pentru ocuparea locurilor cu şi fără stipendiu,
aprobate de Consiliul Ştiinţific SCOSAAR şi de Prezidiul Academiei Române