Colocviul de admitere la doctorat în anul universitar 2022 - 2023


Colocviul de admitere la doctorat în anul 2022 se organizează pentru ocuparea locurilor cu şi fără stipendiu,
aprobate de Consiliul Ştiinţific SCOSAAR şi de Prezidiul Academiei Române